När du väljer att gå en coachutbildning som är ackrediterad av ICF kan du känna dig trygg med att du får en kvalitetsgranskad och coachspecifik utbildning.

Nedan listas företag som fått sin coachutbildning ackrediterad av ICF och vars utbildare även är medlemmar i ICF Sverige.
Notera att ICF Sverige inte ackrediterar några utbildningar då all typ av ackreditering sker centralt via coachingfederation.org 

Funderar du på att utbilda dig till coach är vårt tips att du börjar med att klargöra syftet innan du väljer utbildning då det variera vad som ingår i respektive utbildning enligt nedan ackrediteringar, ACPT, ACSTH samt CCE.

För dig som har som mål även att certifiera dig kan läsa mer om det här.

ACTP

Accredited Coaching Training Program (ACTP- ackreditering) är avsedd för tredjepartsutbildningsleverantörer som fått sitt utbildningsprogram ackrediterat av International Coach Federation (ICF). ACTP-ackrediterade utbildningsprogram kan betraktas som ett “all inclusive” utbildningsprogram. För ACTP-godkännande krävs att utbildningen omfattar minst 125 utbildningstimmar, mentorcoaching samt utvärderingsprocess. Studenter i ett ACTP-program kan ansöka om ACC och PCC certifiering via ACTP-spåret givet att alla andra kriterier för respektive certifiering är uppfyllda.

ACSTH

Approved Coaching Specific Training Hours (ACSTH) är avsedd för tredjepartsutbildningsleverantörer som fått sin utbildning godkänd International Coach Federation (ICF). ACSTH kan betraktas som ett ”al la carte” -utbildningsprogram, som erbjuder utbildningar om minst 30 utbildningstimmar. Studenter kan efter utbildningen ansöka om ACC och PCC certifiering via ACSTH-spåret givet att alla andra kriterier för certifiering är uppfyllda.

CCE

Continuing Coach Training (CCE) är avsett för utbildningsleverantörer från tredje part som fått sin utbildning godkänd av International Coach Federation (ICF). CCE kan betraktas som kompletterande och avancerad utbildning för dem som vill skaffa nytt lärande och / eller de som vill förnya sin certifiering.

Studenter kan efter utbildningen ansöka om ACC och PCC certifiering via PORTFOLIO-spåret givet att alla andra kriterier för certifiering är uppfyllda.

Continuing Coach Training (CCE) förvärvas efter avslutad utbildning och CCE-units tilldelas i två kategorier:

  1. Kärnkompetenser: Avancerad coachträning som direkt hänför sig till ICFs kärnkompetenser
  2. Resursutveckling: Utbildning i färdigheter som bidrar till en coachs professionella utveckling (till exempel personlig utveckling, coachingverktyg eller bedömningar, affärsbyggnad eller annat som faller utanför ICFs kärnkompetenser)

För att CCE poängen skall vara giltiga behöver studentens namn, evenemangets / utbildningens namn, datum samt antal avslutade utbildningstimmar per kategori framgå på CCE-intyget.

Utbildningsföretag som erbjuder CCE utbildningar i Sverige

Coach Companion of Scandinavia AB

Coach of Sweden

Lumenova AB

Point of Value

Frågor och Svar

FRÅGA: Vem får kalla sig coach?
SVAR
: ”Coach” är ingen skyddad titel i Sverige, så vem som helst kan säga att hen är coach. ICF har som mål att vara den aktören på coachingmarknaden som leder och driver utvecklingen av coaching genom att säkerställa en hög standard på kring kärnkompetenser, etiska riktlinjer samt certifieringsprogram.

FRÅGAVar hittar jag godkända utbildningsföretag i andra länder?
SVAR
: Du hittar hela ICFs register över godkända utbildningsföretag på Training Program Search Service

FRÅGA: Vad ska jag skriva på engelska om jag är diplomerad från en ICF-godkänd utbildning?
SVAR
: Utbildningsföretagets namn följt av Graduated.

FRÅGAVarför får man inte kalla sig ICF-coach?
SVAR
: Se våra riktlinjer för marknadsföring här!

FRÅGAVi håller en utbildning för bland annat coacher. Vad krävs för att vi ska få den kursen godkänd av ICF?
SVAR
: Ni behöver ansöka om ackreditering hos vår centrala organisation som finns i USA. Mer inforamtion om det hittar du här. Det finns 3 olika typer av ackreditering, ACPT, ACSTH samt CCE så läs på vad som krävs för de olika ackrediteringarna och räkna med att det kan ta upp emot 6 månader att få en utbildning ackrediterad av ICF.

FRÅGAJag/vi bedriver coachutbildning i Sverige, är godkända av ICF och vill vara med i denna förteckning, hur gör jag?
SVAR
: Hör av dig till vår utbildningssamordnare via kontaktformuläret (Utbildning)