ICF International Coaching Federation är det globala branschorganet för professionella coacher och ICF Sverige är den nationella branchorganisationen.

ICF Sverige anordnar utbildningar, events, nätverksträffar mm i syfte att främja våra medlemmars och övriga intressenters intressen. ICF Sverige delar den globala visionen, missionen, kärnvärderingarna samt strategiska inriktningar och har som uppgift att effektuera dessa på den svenska marknaden.

Styrelsen ICF Sverige

Ordförande

Dennis Larsson
Stockholm
tf. IT | Webb

Vice Ordförande

Katarina Callaghan
Halmstad
Utbildning | Etik

Ekonomi

Carrol Ann Ewertsdotter Larsson
Staffanstorp
Ekonomi

Styrelseledamot

Caroline Rosado
Stockholm
Medlem

Styrelseledamot

Malin Avalon Engqvist
Malmö
Marknadsföring & Kommunikation

Styrelseledamot

Partners

Styrelseledamot

Peter Englén
Stockholm
Forskning

Styrelseledamot

Lars Lagerstedt
Stockholm
Program

Suppleant

Lena Sobel
Västerås
Kompetens

Administration | Ekonomi | Webb | IT

Administration hanterar alla löpande ärenden inom ekonomi, medlemsadministration, hemsida och övriga IT stöd.

Administration | Ekonomi

Eva Pettersson
Järbo

IT | Webb | Sociala Medier

Vakant

Etiska Rådet

Etiska rådets uppgift är att förse den svenska coachmarknaden med information, kurser och seminarier kopplade till ICFs etiska riktlinjer. Rådet stöttar även ICF Sveriges medlemmar i frågor relaterade till etiska dilemman som kan uppstå i rollen som professionell coach.

Etiska Rådet

Etiska Rådet

Anita Edvinsson
Höganäs

Etiska Rådet

Anna Byström
Stockholm

Etiska Rådet

Vakant

Etiska Rådet

Vakant

Forskningsforum

ICF Sveriges forskningsforum verkar för att sprida och stödja aktuell forskning och vetenskap om coaching. Skapar utrymme och dialog med fokus på gemensamt lärande och kunskapsutveckling

Forskningsforum

Agneta Lundgren
Stockholm

Forskningsforum

Peter Englén
Stockholm

Forskningsforum

Vakant​

Utbildning och Certifiering

Utbildning och Certifiering ansvarar för att säkerställa att information om fortbildning samt certifieringsprocesser finns tillgängliga för ICF Sveriges medlemmar samt svarar på frågor relaterade till utbildningar, fortbildningar och certifiering.

Certifiering

Utbildning

Programgruppen

ICF Sverige anordnar löpande olika typer av möten och events i syfte att skapa värde för alla som är intresserade av professionell coaching. Vi träffas såväl online som fysiskt. Håll utkik i vår kalender samt i medlems- och nyhetsbrev efter kommande möten, events och aktiviteter som passar dig.

Programgruppen

Programgruppen

Stockholm

Programgruppen

Programgruppen

Programgruppen

Stockholm

Programgruppen

Ulrika Eklund
Stockholm

Programgruppen

Vakant

Programgruppen

Vakant

Programgruppen

Vakant

Redaktionsrådet

Redaktionsrådet publicerar nyheter inom coachområdet på ICFs hemsida samt sociala medier.  De skriver om forskning, metodik, olika tillämpningsområden inom coaching med mera. Har du önskemål, uppslag, tips eller vill bidra med en text du själv skrivit är du varmt välkommen att höra av dig till någon i redaktionsrådet.

Redaktionsrådet

Redaktionsrådet

Redaktionsrådet

Stockholm

Redaktionsrådet

ICF Coachpodden

ICF Carter Chapters Sweden har en egen podcast där vi ger röst till professionell coaching i syfte att och öka förståelsen för vad coaching är och vad som kan möjliggöras med Professionell Coaching. Feedback och idéer inför kommande avsnitt är alltid varmt välkommet.

ICF Coachpodden

ICF Coachpodden

Stockholm

Valberedningen

Valberedningens uppdrag är att till årsmötet föreslå styrelse och ledamöter i ICFs styrelse och etiska råd och som ett led i detta undersöka vilka av nuvarande ledamöter som vill kvarstå, och vilka volontärer som kan vara intresserade och aktuella för uppdrag. Uppdraget innefattar också att föreslå en ordförande. Hur roller i övrigt fördelas inom styrelsen, inklusive vice ordförande, och i har vi inte uppfattat ligger i valberedningens uppdrag utan detta faller inom ramen för den nya styrelsens uppdrag och interna arbete. Detsamma gäller rollfördelning inom etiska rådet. Val till styrelsen och etiska rådet genomförs vid årsmötet varje år. Årsmötet hålls normalt under april månad. Har du förslag på kandidater till styrelsen, eller själv känner dig intresserad av ett styrelseuppdrag, är du välkommen att höra av dig till valberedningen!

Valberedningen

Valberedningen

Liise Dahlqvist
Göteborg

Valberedningen